Na Pomorzu powstaje co roku wiele bardzo różnych inwestycji finansowanych z budżetu gmin. Lokalne samorządy starają się możliwie jak najbardziej harmonijnie rozwijać podległe inne jednostki samorządowe. Jednocześnie jednak staramy się zapewnić rozwój terenów wiejskich w taki sposób aby aktywizować mieszkającą tutaj ludność. Powstaje wiele bardzo ciekawych imprez i wydarzeń kulturalnych które mają na celu wciągnięciem mieszkańców do wspólnego prognozowania i rozwijania wszystkiego tego co dzieje się na terenie i gminy.

Istotne dla mieszkańców przetargi Pomorskie.

Wielu ludzi zamieszkujących okoliczne tereny zastanawia się bardzo często nad tym w jaki sposób będą mogli dojeżdżać codziennie do pracy i jeżeli drogi dojazdowe będą naprawiane. Oczywiście stan nawierzchni wymaga pilnej modernizacji. Trzeba jednak zastanowić się nad tym jak zapewnić przejezdność tych grup w trakcie wykonywania niezbędnych prac. Nie możemy przecież zablokować przejazdu osobom które będą codziennie staram się dowozić dzieci do szkół i przedszkoli a same będą śpieszymy się do pracy.

see photo
Autor zdjęcia: Natalia Medd

Mimo tego że drogi na Pomorzu powstały stosunkowo niedawno wiele z nich ma nawierzchnię wymagającą już wymiany lub przynajmniej poważnych napraw. Jest to problem który występuje zresztą w wielu gminach na terenie całego kraju ale przetargi Pomorskie (http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_voivodship2%3A11 ) stanowią jedną z ciekawszych rozwiązań tego problemu. Dla wielu mieszkających tutaj osób pewny sposób wyłaniania wykonawców infrastruktury drogowej może być nieco mnie jasny.

Tymczasem tryb w jakim gmina wybieramy firmy lub podmioty które będą realizowały wszystkie gminne inwestycje jest dokładnie określony odpowiednimi przepisami prawa. Najpierw przystępujemy do spisania wymagań które będą pomagały wybrać tylko poważne oferty w trybie konkursowym. Dzięki temu nie można już na wstępie odrzucić firmy które nie będą w stanie zrealizować w terminie wszystkich prac.