Warsztaty historyczne z IPN

W dniach 25, 27 i 28 lutego 2015 r. nasza szkoła go¶ciła dwóch pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, panów dr. Tomasza Gintera i Karola Madaja z wykładem „Bitwa o Anglię”, wystaw± „Nie tylko 303” oraz grami: „303”, „Znaj Znak” i „Polak mały”.
Nasi go¶cie w ciekawy sposób potrafili rozbudzić zainteresowanie histori± w¶ród młodszych i starszych uczniów szkoły oraz dostarczyli wszystkim wielu emocjonuj±cych przeżyć.
Uczniowie byli zachwyceni warsztatami, czemu dali wyraz, z uwag± przysłuchuj±c się wykładowi i ogl±daj±c wystawę oraz aktywnie uczestnicz±c w grach. Zadawali wiele pytań i chętnie brali udział w zajęciach, czego potwierdzeniem były ich entuzjastyczne opinie o warsztatach w ankietach.