Z ŻYCIA SZKOŁY
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
ŚW. JANA PAWŁA II


22 października 2016 r. społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła Święto Patrona Szkoły św. Jana Pawła II. Z tej okazji w kościele Notre Dame de la Chapelle odprawiona została Msza św., której przewodniczył o. Władysław Walaszczyk OMI, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej. Po Mszy odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci z klas pierwszych w poczet uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana Pawła II w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej. Honorowym gościem całej uroczystości był Ambasador RP w Belgii - pan Artur Orzechowski .W ceremonii wzięło udział osiem klas pierwszych wraz z wychowawcami, kierownik s. Dorota Michna, grono pedagogiczne oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście uczniów naszej szkoły.


Ślubowanie to bardzo ważna chwila dla każdego pierwszoklasisty, to symbol dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej. W niezwykle podniosłej atmosferze, w pięknych świątecznych strojach, w kolorowych biretach na głowach- pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania s. Dorota Michna oraz Ambasador pan Artur Orzechowski dokonali symbolicznego pasowania na ucznia. Łącznie stu osiemdziesięciu dwóch uczniów zostało przyjętych do grona społeczności uczniowskiej. Były życzenia, deklaracje od rodziców i zaproszonych gości, zrobiono również pamiątkowe zdjęcia każdej klasie. Ukoronowaniem aktu pasowania na ucznia było wręczenie pamiątek i słodki poczęstunek. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych Pociech, a pierwszakom życzymy dużo radości i wielu sukcesów w nauce.


Część artystyczną poświęconą Świętemu Janowi Pawłowi II przygotowali uczniowie klasy 6e i 1 gimnazjum pod przewodnictwem s. Agaty Kożuchowskiej i katechetki p. Iwony Porowskiej. Były więc religijne utwory poetyckie, ulubiona pieśń Jana Pawła II ,,Barka,, i myśli naszego Wielkiego Rodaka. W pięknej oprawie oratorskiej, muzycznej i plastycznej zostały przypomniane najważniejsze chwile z życia Jana Pawła II, którego dzisiaj postrzegamy jako drogę do świętości. Wzywał bowiem każdego z nas do odwagi i ufności. Wołał: ,,Nie lękajcie się``, ,,Jesteście moją nadzieją``. Młodzi członkowie społeczności uczniowskiej zadeklarowali, że postarają się nie zawieść tych nadziei i oczekiwań. Kolejny raz przekonaliśmy się, że emocje związane z osobą Świętego Jana Pawła II nie opadają, lecz skłaniają do refleksji i powodują moc wzruszeń. Jego obecność, niezapomniane myśli i idee na zawsze zostały zapisane w życiu każdego z nas.