Z ŻYCIA SZKOŁYWARSZTATY HISTORYCZNE Z INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ

W dniach 11-14 stycznia 2017 r. gościliśmy w naszej szkole pracowników Biura Edukacji Narodowej IPN, którzy prowadzili z uczniami warsztaty o tematyce historycznej. Nasi goście w ciekawy sposób przedstawiali najnowszą historię Polski i przez to rozbudzali zainteresowanie uczniów tą tematyką. W trakcie prowadzonych zajęć, wykorzystując przygotowane gry historoczyczne, prezentacje multimedialne, bogatą wystawę „OD WOJNY DO ZWYCZĘSTWA” starali się przybliżyć ważne wydarzenia z przeszłości naszej Ojczyzny. Była to dla nas wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.