Ślubowanie klas pierwszych

Pasowanie na ucznia to uroczystość o symbolicznym znaczeniu, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Podnosi ona rangę faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest powodem do dumy niejednego pierwszoklasisty. Ślubowanie to podniosła chwila, która pomaga zrozumieć, że chodzenie do szkoły jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem; że to istotny element życia człowieka. W naszej szkole uroczystość ta miała miejsce w sobotę, 18 października. W pięknie przygotowanej Sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas pierwszych wraz ze swymi wychowawczyniami i rodzicami. Po krótkiej części artystycznej i małym egzaminie na temat patrona szkoły - Jana Pawła II -nastąpiło ślubowanie. Znakiem przyjęcia dzieci w poczet uczniów naszej szkoły było pasowanie ołówkiem, którego dokonali: ks. Proboszcz – Władysław Walaszczyk i kierownik SPK – s. Dorota Michna. Następnie każda klasa ustawiała się do pamiątkowego zdjęcia. Uczniom klas pierwszych życzymy dużo radości i powodzenia w nauce.