Pasowanie na ucznia, 20.10.2012

W sobotę 20 października, w kościele N.D. de la Chapelle w Brukseli, podczas Mszy Św. odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci z pierwszych klas w poczet uczniów naszej szkoły. Ksiądz Proboszcz przypomniał wszystkim wspaniałą postać patrona naszej szkoły - papieża Jana Pawła II, stawiając za wzór do naśladowania jego umiłowanie Ojczyzny, nieustanne zgłębianie wiedzy i mądrości, wierność chrześcijańskim wartościom, otwartość serca na potrzeby drugiego człowieka.
Następnie uczniowie dziewięciu klas pierwszych Filii SPK im. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej, po symbolicznym egzaminie, złożyli swoje ślubowanie, po czym odbyło się oczekiwane pasowanie na ucznia. Po uroczystości wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Życzymy im powodzenia w nauce i radości ze spotkań w polskiej szkole.

01 02 04 05 06