Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowi±zuj±cymi
w SPK im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzib± przy Polskiej Misji Katolickiej:

STATUT SZKOŁY - zobacz


WEWNETRZNY SYSTEM OCENIANIA - zobacz


REGULAMIN SZKOŁY - zobacz
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNÓW - zobacz